Česká evangelikální aliance v Českém Těšíně

Poděkování:

děkujeme vedení Města Český Těšín za finanční podporu TKM a Svátku tří bratří

Připravujeme

Česká evangelikální aliance v Českém Těšíně

Kdo jsme ?

Těšínské křesťanské minuty

Těšínské křesťanské minuty jsou současně nejrozsáhlejší projekt realizovaný za finanční podpory města Český Těšín. Tuto finanční podporu velmi oceňujeme. TKM jsou pravidelně vysílané na Kabelové televizi po zpravodajství Těšínské minuty.

Připravujeme

Již řadu let v našem městě probíhá spolupráce mezi evangelikálními sbory. Rozhodli jsme se  spolupráci zkvalitnit a sjednotit. Takto vznikla  Místní skupina České Evangelikální aliance  /dále jen MS ČEA/.

Evangelikální aliance svým vyznáním vytváří společnou duchovní platformu všech evangelikálních sborů v Českém Těšíně a vyznává :

a/ Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého  ve  stvoření, prozřetelnosti, zjevení, vykoupení, posledním soudu a konci světa.

b/ Boží inspiraci Bible a její věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu života.

c/ Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej  činí předmětem Božího hněvu.

d/ Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z moci hříchu a jeho věčných následků.

e/ Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného z  mrtvých.

f/ Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha Ducha svatého v nás.

g/ Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu.

h/ Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě.